Vanaf 1 januari 2021 geldt een registratieplicht voor landbouwvoertuigen. In sommige gevallen geldt tevens een kentekenplaatplicht. Om het een en ander te verduidelijken hebben wij de belangrijkste informatie voor u op een rijtje gezet.

Voertuigen in gebruik genomen na 1 januari 2021 = Registratie- en kentekenplicht

Met ingang van 1 januari 2021 wordt de registratie- en kentekenplaatplicht ingevoerd voor de volgende voertuigen als ze na deze datum in gebruik worden genomen:

 • land- en bosbouwtrekkers ongeacht de maximumconstructiesnelheid;
 • mobiele machines (nieuwe categorie);
 • land- en bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken boven de 750 kg ongeacht de maximumconstructiesnelheid.Voertuigen in gebruik genomen voor 1 januari 2021 = Registratieplicht en in sommige gevallen kentekenplicht

Registratieplicht: De volgende voertuigen moeten vanaf 1 januari 2021 aan de registratieplicht voldoen als ze voor die datum op de weg zijn gekomen:

 • land- en bosbouwtrekkers, ongeacht de maximumconstructiesnelheid;
 • motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS), met een maximumconstructiesnelheid van 6 km/h of meer;
 • land- en bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken als de maximumconstructiesnelheid hoger is dan 25 km/h of als ze ontheffingsplichtig zijn.

Het registreren van voertuigen, die in gebruik zijn genomen vóór 1 januari 2021, kan vanaf 1 januari tot en met 31 december 2021 via de website van de RDW. Let op: Na 31 december 2021 is registratie via de website niet meer mogelijk. Dan moet een voertuig worden beoordeeld door de RDW om in aanmerking te komen voor registratie. U heeft het volgende nodig om uw voertuig te registreren:

 • inloggegevens van DigiD óf eHerkenning;
 • de volgende gegevens van uw voertuig:
  • merk
  • handelsbenaming
  • type (indien beschikbaar)
  • Voertuig Identificatie Nummer (VIN)
  • bouwjaar
  • brandstof
  • maximum constructiesnelheid
  • de gekozen voertuigomschrijving (uitsluitend bij een motorrijtuig met beperkte snelheid).

Registratie- en kentekenplicht:
Vanaf 1 januari 2021 geldt naast een registratieplicht ook een kentekenplaatplicht in de volgende gevallen:

 • Er is een ontheffing nodig voor het voertuig (vanwege breedte, hoogte, lengte en/of aslasten welke niet zijn toegelaten op de openbare weg)
 • Er wordt sneller mee gereden dan 25 km/h

Uiteindelijk moeten alle geregistreerde voertuigen met ingang van 1 januari 2025 een kentekenplaat voeren.Uitzonderingen

Er gelden uitzonderingen voor de registratie- en kentekenplicht. In de volgende gevallen is geen registratieplicht van toepassing:

 • Voertuigen die niet op de openbare weg komen.
 • Land- en bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken met een toegestane maximummassa onder de 751 kg. –
 • Mobiele machines en MMBS’en met een breedte ≤130 cm én uitgevoerd als grasmaaier, poepzuiger, veegmachine, sneeuwschuiver, gladheidbestrijder of onkruidbestrijder én geen koppeling hebben aan achterzijde.
 • Asfalteermachine, wals, asfaltfrees ter plaatse van hun werkzaamheden
 • Voertuigen met een maximumconstructiesnelheid < 6 km/h
 • Motorvoertuigen met één as
 • Heftrucks met een breedte ≤130 cm. Deze mogen voorzien zijn van een trekinrichting, maar er mogen geen aanhangwagens gekoppeld zijn.
 • Fruittreintjes in gebruik genomen vóór 2021 in de periode van 1 juli t/m 30 november
 • Meeneemheftrucks

In het volgende geval is geen registratie- en kentekenplicht van toepassing:

 • Land- en bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken waarvoor geen ontheffing nodig is met een maximale constructiesnelheid onder 25 km/h. Ook na 31 december 2024 hoeven deze voertuigen geen eigen kentekenplaat te voeren.Kosten

De registratie kost € 18,-. Heeft u al een kenteken voor grensverkeer (GV-kenteken)? Dan kunt u dit kenteken laten omzetten voor € 10,15.  Is voor uw voertuig ook een kentekenplaat verplicht? Dan komen de kosten voor de aanschaf van de kentekenplaat daar nog bij. Vanaf 1 januari 2021 geeft de RDW geen grensverkeerkentekens meer af.Reden invoering registratie- en kentekenplaatplicht

De registratie voor deze voertuigen wordt ingevoerd om te kunnen voldoen aan de in een Europese richtlijn verplicht gestelde APK voor land- en bosbouwtrekkers. De APK start op 1 mei en is verplicht voor land- en bosbouwtrekkers op wielen die sneller kunnen dan 40 km/h. Daarnaast maakt de registratie het mogelijk dat de wettelijke maximale snelheid op bepaalde wegen voor (land)bouwvoertuigen omhoog gaat van 25 km/h naar 40 km/h.APK-plicht (land)bouwvoertuigen

De APK-plicht geldt voor land- of bosbouwtrekkers op wielen die sneller kunnen dan 40 km/u. De invoering van de APK-plicht start op 1 mei 2021.

Vanaf deze datum kunnen de eerste keuringen voor snelle land- of bosbouwtrekkers plaatsvinden. Omdat niet alle land- of bosbouwtrekkers in één keer kunnen worden gekeurd, gaat dit in fasen gebeuren. Later maakt de RDW bekend hoe dit precies in zijn werk gaat.

Uitzonderingen APK-plicht
De APK-plicht geldt niet voor land- en bosbouwtrekkers welke voldoen aan de volgende punten:

 • Op wielen met een maximum snelheid van 40 km/u of minder;
 • Op rupsbanden;
 • Die worden gebruikt voor landbouw, tuinbouw, bosbouw, veeteelt of visserij, hoofdzakelijk op het terrein waar dit plaatsvindt. Terrein is inclusief landwegen, bospaden en akkers. Let op: de uitzondering van de apk-plicht geldt alleen in Nederland. In Duitsland, bijvoorbeeld, geldt de apk-plicht wel voor alle Nederlandse snelle trekkers.

Valt een land- of bosbouwtrekker onder de APK-plicht? Dan moet de trekker vier jaar na de datum eerste toelating voor het eerst worden gekeurd. Daarna moet de land- of bosbouwtrekker elke twee jaar worden gekeurd. Is uw land- of bosbouwtrekker niet op tijd gekeurd? Dan mag u er niet mee rijden.


Samengevat

 • Vanaf 1 januari 2021 in gebruik => registratie- en kentekenplicht
 • Voor 1 januari 2021 in gebruik => registratieplicht en in sommige gevallen kentekenplicht
 • Zelf registreren mogelijk vanaf 1 januari 2021 t/m 31 december 2021 via website RDW
 • Ontheffing en/of harder dan 25 km/h rijden => kentekenplaat plicht
 • Vanaf 1 januari 2025 moeten alle geregistreerde voertuigen verplicht een kentekenplaat voeren
 • Voertuigen die niet op de openbare weg komen => uitzondering registratieplicht
 • Land- en bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken zonder ontheffing én langzamer dan 25 km/h rijden => geen registratie- en kentekenplicht
 • Registreren kost € 18,- + eventuele kosten voor de kentekenplaat
 • Omzetten GV-kenteken kost € 10,25
 • APK plicht land- en bosbouwtrekkers op wielen met een maximum snelheid van meer dan 40 km/h
 • De invoering van de APK-plicht start op 1 mei 2021, meer informatie van RDW volgt nogBronnen:

Bron 1
Bron 2

Beslisboom nieuwe landbouwvoertuigen
Beslisboom bestaande landbouwvoertuigen