Privacy verklaring Hoftijzer LMB B.V. Aalten

Uw privacy

Hoftijzer LMB BV acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Hoftijzer LMB BV persoonsgegevens verwerkt van relaties w.o. prospects, klanten, leveranciers, stakeholders en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Hoftijzer LMB BV zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat wij:

 • duidelijk  – via deze privacyverklaring – vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
 • uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen  en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is Hoftijzer LMB BV, Klokkemakersweg, 19 7122 KB Aalten.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Hoftijzer LMB BV uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt. In het kader van heer overeenkomsten met relaties verzamelt en verwerkt Hoftijzer LMB BV hiertoe contactgegevens , w.o. naam, functie, zakelijke en/of beroepsmatige interesses, zakelijke telefoonnummers en zakelijk emailadres.

 • Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
 • Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.
 • Voor interen analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek.
 • Om relaties en haar medewerkers van onze (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media , waarbij Hoftijzer LMB BV rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten.
 • Als u regelmatig bij ons bestelt en/of levert, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Wij hebben bij het gebruikt van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk informeren promoten en verkopen van onze producten en diensten. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen , heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.
 • Bent u éénmalig klant bij ons, dan zullen wij u alleen reclameberichten toesturen als u ons daar vooraf uw toestemming voor heeft gegeven.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens te verstekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Nieuwsbrief en contactformulier

Wij zouden u een nieuwsbrief kunnen gaan sturen waarmee wij geïnteresseerden informeren over producten en/of diensten. Uw emailadres wordt slechts met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard
zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Uw emailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten door Hoftijzer LMB BV indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruikt te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht door een e-mail te sturen naar
Hoftijzer LMB BV, onder vermelding van AVG.  mail@hoftijzerlmb.nl

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden (partners) door ons een verwerkersovereenkomst gesloten. Op onze website staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. De gegevens worden automatisch gedeeld met dit bedrijf en wij doen dit om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruikten wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers.

Beveiliging

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt Hoftijzer LMB BV, gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Hoftijzer LMB BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Hoftijzer LMB BV, een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Hoftijzer LMB BV uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s) en in eventuele nieuwsbrieven.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan:
Hoftijzer LMB BV, Klokkemakersweg 19, 7122 KB Aalten of e-mail: mail@hoftijzerlmb.nl