SKL-Veldspuitkeuring

HomeOver onsWerkplaats

Wij zijn een SKL (Stichting Kwaliteitseisen Landbouw) erkend keurringsstation. Dit houdt in dat wij voldoen aan de door SKL vastgestelde voorschriften qua testapparatuur en keurmeesters. Hierdoor kunnen wij de wettelijk verplichte periodieke keuring van uw veldspuit uitvoeren. De keuringen worden uitgevoerd aan de hand van een vastgesteld uniform keuringsprotocol. Na goedkeuring geven wij namens SKL het officiele goedkeuringsbewijs uit, welke wettelijk verplicht is. Voor de SKL-keuring beschikken wij over een keuringsbaan, zie onderstaande foto.

Inhoud keuring
Tijdens de keuring wordt de complete spuit gecontroleerd en worden er een aantal metingen verricht. Het doel van deze keuring is om de onderhoudstoestand van de machine in kaart te brengen en ervoor zorg te dragen dat de gewasbeschermingsmiddelen optimaal verdeeld kunnen worden. De keuring bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Controle van de spuitbomen op uit- en inklappen; vergrendelen, hoogteverstelling, balanscorrectie, werking obstakelbeveiliging en kwaliteit van de constructie.
 • Controle van de spuitleiding met toebehoren.
 • Controle van de toestand van slangen, leidingen, klemmen, dophouders, doppen op lekkages, beschadigingen en bevestiging.
 • Controle van de tank op het tankdeksel, afleesbaarheid tankinhoud en aanwezigheid vulzeef.
 • Controle op de aanwezigheid en toestand van de filters.
 • Controle van de spuitmanometer op voldoende afleesbaarheid (diameter, schaalverdeling) en nauwkeurigheid.
 • Controle van de nauwkeurigheid van de flowmeter (indien aanwezig).
 • Controle op lekkages bij het systeem onder druk.
 • Meten van de roercapaciteit van de pomp.
 • Controle op een goede werking van de drukregelaar.
 • Het testen van het verdelingspatroon van de verspoten vloeistof voor alle bij de machine behorende doppen.
 • Controle op de werking van de drukaccumulator.
 • Controle van de fustreiniger (indien aanwezig) op beschadigingen en werking.
 • Controle van het functioneren van de bedieningsorganen.

De lijst met alle keuringsbepalingen ligt bij ons ter inzage.

De resultaten van de keuring worden samengevat op een keuringsrapport waarop alle gemeten waarden en eventuele gebreken zijn aangegeven.

Voorbereiding op de keuring

 • Machine inwendig en uitwendig goed reinigen.
 • Ervoor zorgen dat alle veiligheidsvoorzieningen in orde zijn (aftakasafscherming, ed.).
 • Machine halfvol vullen met schoonwater.
 • Alle bij de machine behorende doppensets meenemen zodat deze getest kunnen worden.

Wij beschikken over de juiste testapparatuur om de keuring uit te kunnen voeren en uiteraard hebben wij goed opgeleid personeel met de benodigde keuringsdiploma’s en ervaring in dienst.

Klik hier voor het overzicht SKL-keuringen om te zien hoe vaak uw machine gekeurd moet worden.

Onze gecertificeerde keurmeesters:

Marc Schuurman

Harm Hoftijzer